Over FutureProof

FutureProof is een advies- en realisatiebureau dat bedrijven ondersteunt bij het toekomstbestendig maken van hun organisatie. Voor advies en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid kunt u terecht bij FutureProof. Hierbij richt FutureProof zich met name op duurzame ketens, processen, logistiek, mobiliteit en energie. FutureProof biedt bijvoorbeeld expertise op het gebied van:
- Opstellen van MVO-beleid en programma
- Duurzaam inkopen en ontwikkeling van duurzame producten/diensten
- Energiemanagement
- Alternatieve brandstoffen (CNG/LNG) / Elektrisch vervoer
- CO2-footprint en rapportages
- Lean and Green / CO2-Prestatieladder / ISO50001
- Duurzaamheidsverslag

FutureProof is opgericht door Leonie van Driel. Na ruim vijftien jaar managementervaring op het gebied van logistiek en supply chain - waarvan de laatste vijf jaar specifiek gericht op duurzaamheid - en het afronden van een master milieu- en energiemanagement, is zij FutureProof gestart.

Met de unieke combinatie van passie, ervaring, netwerk en kennis op het gebied van duurzaamheid en supply chains wil FutureProof de milieu impact van organisaties en ketens verkleinen, een gezond rendement en positieve sociale bijdrage bewerkstellingen.

Diensten

Zoekt u praktische ondersteuning en realistische adviezen bij het toekomstbestendig maken van uw organisatie? FutureProof kan uw bedrijf helpen op diverse manieren en biedt hierbij een unieke combinatie van kennis en ervaring.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Hieronder zijn een aantal mogelijke diensten nader toegelicht, maar wellicht heeft u specifieke vragen. FutureProof denkt graag met u mee! Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.


CO2-FOOTPRINT

Een goed startpunt voor energiebesparing en CO2-emissie reductie is de CO2-footprint analyse. Deze footprint omvat de CO2-emissies veroorzaakt door een organisatie als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit. De footprint geeft inzicht in esparingsmogelijkheden, waarmee ook kosten bespaard worden. Ook kan de CO2-footprint de aanzet zijn voor certificering conform de CO2-Prestatieladder of ISO50001 en voor het behalen van de Lean and Green Award voor uw logistieke organisatie. Bekijk hier de productsheet CO2-footprint. PDF-Document

DUURZAME LOGISTIEK

FutureProof onderzoekt welke processen en middelen bepalend zijn voor de totale CO2-uitstoot van logistieke processen of een gehele logistieke keten. We identificeren de maatregelen die kosten- en emissiebesparend zijn en zorgen ervoor dat duurzaamheid bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering. FutureProof helpt verladers en logistiek dienstverleners bij het verduurzamen van zowel eigen als uitbestede logistieke processen. Aan regionale en lokale overheden biedt FutureProof een aanpak voor het vervoersmanagement van goederen. Daarmee kan de duurzaamheid op bedrijventerreinen worden verbeterd. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken

DUURZAME SUPPLY CHAINS

Samenwerking met de juiste partners is van essentieel belang voor het succes van uw onderneming, ook op het gebied van duurzaamheid. Zoekt u (neutrale) ondersteuning bij uw keteninitiatief of samenwerkingsverband? FutureProof adviseert hoe ketens kunnen worden verbeterd door nieuwe concepten en samenwerkingsvormen. FutureProof ondersteunt bedrijven bij horizontale en verticale samenwerking door het identificeren van kansrijke innovaties, het zoeken en benaderen van mede-innovators, het opstellen van het innovatieplan en de uitvoering projectmanagement.

MVO ADVIES

Bent u op zoek naar een uniek duurzaam concept voor uw bedrijf? Onder de naam Pure Concepts wordt in samenwerking met Esther Bockting een duurzaamheidsprogramma opgesteld dat past bij uw bedrijf. Vanuit het DNA van uw organisatie en de uitdagingen van de toekomst worden speerpunten en concrete acties vastgesteld waarmee uw organisatie toekomstbestendig wordt. Wij kunnen ook de implementatie en uitvoering ondersteunen en coördineren. Ook voor het opstellen van een duurzaamheidsrapportage en certificatie kunt u bij ons terecht. Bekijk hier de mogelijkheden voor uw Pure Concept. PDF-Document

Contact

  • +31 6 10366072
  • leonie@futureproof.world
  • www.futureproof.world

  • Postadres:
  • 't Veld 5
  • 7061 DC Terborg

Links

www.futureproof.world
www.pureconcepts.info
www.duurzaamnieuws.nl
www.duurzaambedrijfsleven.nl
www.leanandgreen.nl